Đăng nhập

Hội nghị sản xuất nông nghiệp năm 2018

(18/12/2018). Số lượt xem:105

       Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2018 Uỷ ban nhân dân xã Quế Lộc tổ chức Hội nghị sản xuất nông nghiệp năm 2018, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019 và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019. Đồng chí Hồ Chánh Lập - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị.

          Trong năm 2018 mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, sâu bệnh phá hại nhưng nhờ chú trọng công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ngay từ đầu vụ nên sản lượng được duy trì so với hằng năm. Tổng diện tích gieo sạ cây lúa là 548ha, năng suất bình quân 54,39tạ/ha, sản lượng 285 tấn. Cây ngô 60ha, năng xuất bình quân 47,5tạ/ha, sản lượng 285 tấn. Cây lạc 70ha, sản lượng 93 tấn. Ngoài ra, các loại cây như cây mè, sắn, khoai lang cũng được chú trọng phát triển. Lĩnh vực chăn nuôi cũng được duy trì và phát triển, tổng đàn gia súc toàn xã 1913 con, trong đó đàn trâu 352 con, đàn bò 488 con, lợn 1050 con, dê 23 con; tổng đàn gia cầm 11.295 con.

          Các chương trình khuyến nông, khuyến ngư đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, mô hình cánh đồng kỹ thuật với 27ha tại thôn Lộc Tây 1, Lộc Đông và Tân Phong đêm lại năng suất cao; mô hình nuôi vịt biển quy mô 200 con/hộ; mô hình trồng mít thái xen chuối nuôi cấy mô 01ha sinh trưởng và phát triển tốt.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần thiết cần đưa vào phương hướng năm 2019:

          - UBND xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường bám sát cơ sở, tuyên truyền người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hoá, phát triển nông nghiệp địa phương một cách bền vững, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Tập trung rà soát lại toàn bộ diện tích đất ruộng nông dân bỏ hoang không sản xuất lúa định hướng nhân dân chuyển đổi trồng các loại cây thích hợp đêm lại giá trị kinh tế cao hơn.

          - Khuyến khích cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, trang trại tăng thu nhập cho người dân.

          - Tập trung đánh giá nhân rộng các mô hình hỗ trợ theo chương trình 135, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả.

 

                                                                                                     Tác giả: Văn hoá - xã hội

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.654.049