Đăng nhập
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Trường THCS Quế Lộc
1 Đoàn Văn Sinh Hiệu Trưởng
Trường TH Quế Lộc
2 Nguyễn Thị Bớt Hiệu Trưởng
Trường Mẫu giáo Quế Lộc
3 Nguyễn Thị Hoài Tâm Hiệu Trưởng
Đảng ủy
4 Nguyễn Đình Tuấn Chủ tịch HĐND - Phó Bí thư 0979.844.797
5 Nguyễn Thị Kim Cúc Phó Bí thư 0982.272.396
6 Nguyễn Thị Kiều Loan CB Tổ chức - Văn phòng 0984.705.199
7 Hà Thị Tịnh CB Kiểm tra 0987.376.350
8 Phạm Thị Hồng Phượng CB Tuyên giáo 01662.878.502
Ủy ban nhân dân
9 Hà Anh Quản trị mạng 0978246211 tananh0602@gmail.com
10 Nguyễn Đình Tân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 0979.844.797
11 Hồ Chánh Lập Phó chủ tịch 0973.820.442
12 Nguyễn Thị Thanh Tú Văn thư - Lưu trữ 0973.097.236
13 Nguyễn Hà Kiều Nội vụ - TĐKT 01655.036.630
14 Bùi Văn Chiến PCT Ủy ban nhân dân 0979.454.947
15 Trương Thị Tuyết CC Văn Phòng - Thống kê 0979.715.789
16 Nguyễn Thị Tình CC Tư pháp - Hộ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam
17 Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch 0987.147.180
18 Nguyễn Thị Minh Hà Phó chủ tịch 0966.596.165 minhha.queloc@gmail.com
Địa chính - Xây dựng
19 Phạm Phú Thanh Công chức 0982.939.222
20 Nguyễn Phước Nghĩa Phó BNN - Công chức 01665.044.911
Văn hóa và Xã hội
21 Nguyễn Văn Thành Thông Phụ trách LĐTB&XH 0977.194499
22 Nguyễn Phước Thuận CC
Công an
23 Đỗ Hồng Thành Trưởng 01225.526.580
24 Trương Văn Hải Phó Trưởng 0974.186.055
25 Nguyễn Tấn Thịnh Công an viên TT 01688.791.460
Quân sự
26 Đinh Đức Anh Phó chỉ huy trưởng 0977.639.551
27 Phan Huy Cường Phó chỉ huy trưởng 0979.202.648
Tài chính - Kế toán
28 Huỳnh Thị Kim Ánh Công chức 0986.976.921
29 Võ Hồng Phát Công chức 0979.854.428
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Gia đình - Trẻ em
Nông thôn mới
30 Đỗ Thị Hồng Bình Chuyên trách 01676.562.518
Thú y
31 Lê Văn Ngộ Cán bộ
Đoàn Thanh niên
32 Nguyễn Thị Thanh Loan CB Dân vận - Phó bí thư 01692.124.353
Hội Nông dân
33 Hồ Thanh Thủy Chủ tịch 0986.100.698
34 Trương Quang Tuấn Phó chủ tịch 01656.021.787
Hội Liên hiệp Phụ nữ
35 Trần Thị Ngọc Tuyết Chủ tịch 01635.353.639
36 Hồ Thị Ý Nhi Phó chủ tịch 01643.038.885
Hội Cựu chiến binh
37 Hà Kim Anh Chủ tịch 0988.215.994
38 Nguyễn Thanh Trà Phó chủ tịch 01677.864.664
Hội đồng nhân dân
39 Huỳnh Tiến Sỹ Phó chủ tịch 0972.546.367
Dân số KHHGĐ
Hội đặc thù
40 Hội đặc thù
Hội Người cao tuổi
41 Hội người cao tuổi
Hội Chữ thập đỏ
42 Hội Chữ thập đỏ
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Quế Lộc - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.654.049